workshop POHYB VO FOTOGRAFII 1/12/2018 Nitra

L1041137foto Eli Dijkers 2017

„Práca nasleduje pohyb, ktorý existuje predtým ako sme si ho všimli.“

Tento jednodňový workshop je ponukou priblížiť sa k fotografii inak než zapojením výhradne vizuálneho zmyslu – telom.
Účastník bude mať čas a priestor preskúmať telesné procesy, ktoré sa zapájajú do tvorby a vnímania obrazu fotografie. Zameriame sa na prácu s časom a priestorom, čo nás povedie k telesnej skúsenosti s tým, čo je to kontinuita, detail-celok a priestor ´medzi´. Účastník bude vedený v prenášaní pozornosti medzi vnútorným a vonkajším priestorom, vo vnímaní kompozície tela v priestore a čase. Tento prieskum sa bude diať formou zážitku v prostredí, ktoré dôveruje pohyblivému telu a považuje ho za zdroj konkrétnej informácie i abstraktných presahujúcich významov.

K dielu Jána Kekeliho rovnako ako k tvorbe fotografie sa priblížime inak než len vizuálne a to priamo cez experiment v pohybe. Pohyb bude zdrojom informácie a inšpirácie.
Workshop je navrhnutý tak, aby v ňom našli prínos ľudia, ktorí chcú rozvíjať svoje vedenie a prehlbovať predstavivosť na telesnej úrovni. Práca poslúži umelcovi rovnako ako pozorovateľovi umenia. Účastník nemusí mať predchádzajúcu skúsenosť s prácou s telom.

Prineste si so sebou prosím vlastný zápisník.

Workshop je sprievodným podujatím k výstave fotografií Jána Kekeliho

Prihlasujte sa zaslaním mailu na: robi.stepankova@gmail.com

 

FPU Logo1 ModreZ verejných fondov podporil Fond na podporu umenia.