THE EDGE OF SKY / NA HRANE NEBA premiere

Kedy sme sa stretli
Na neviditeľnej čiare
ktorá hovorila o minulých aj budúcich časoch?
Tam, v tieni novorodenca,
sme opustili svoje životy
pre bytie inde

 

NA HRANE NEBA / THE EDGE OF SKY je tanečno-hudobné divadelné predstavenie.

Je to fluidné stretnutie, ktoré presahuje to, čo sme doteraz poznali.
Zvyčajné perspektívy.... otrasené, pokrútené a otočené.
Klaviristka Jordina Millà a performeri Julyen Hamilton a Robie Legros vytvárajú dielo,
v ktorom tanec, reč, hudba a svetlo hovoria cez seba
......realita, krutosť a humor nového divadla.

 

Hudba: Jordina Millà
Tanec, text: Julyen Hamilton, Robie Legros
Svetlo: Matthieu Legros

Ko-produkcia: creat studio a ORBITA

 

ARTISTS

 

 

@aidalesan

Jordina Millà je katalánska klaviristka, skladateľka a improvizátorka, ktorá v súčasnosti žije v rakúskom Salzburgu. Vyštudovala klasickú hru na klavíri v Amsterdame a Paríži, v poslednom čase spolupracovala na viacerých tanečných a divadelných projektoch.

 

Julyen Hamilton sa narodil v Anglicku a v súčasnosti žije v Girone a v Aténach. Tvorbe tanca, réžii a výuke sa venuje už viac ako 40 rokov. Od roku 1990 Julyen vytvoril viac ako 100 sólových predstavení a viedol tri súbory. Súčasný súbor : "Allen's Line" má sídlo v Bruseli v Belgicku.

Robie Legros sa narodila na Slovensku a od roku 2017 pôsobí v Brne ako tanečná umelkyňa a pedagogička. Posledných 16 rokov sa venovala tvorbe početných sólových a komorných tanečných projektov, iniciovala i väčšie medzinárodné divadelné spolupráce ako režisérka a choreografka.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Projekt vznikol za finančnej podpory Štatutárneho mesta Brna a Ministerstva kultúry Českej republiky. Partnerom projektu je A4 - priestor súčasnej kultúry.

 

fotografie: Tereza Juráková

 

LINK TO THE EVENT AND TICKETS

 

When did we meet

At the invisible line
that spoke both of old
and future times?

There, in a shade of the newborn,
we left our lives for
being elsewhere

 

EDGE OF THE SKY
is a dance-music performance
of theatre. 

It is a fluid encounter
which transcends that which we have known until now.

 

The usual perspectives….
shaken, twisted and turned.  

 

Pianist Jordina Millà
and performers Julyen Hamilton and Robie Legros
create work in which dance, speech, music and light
speak through each other
……the reality, cruelty and humor of a new theatre.