12 & 13 december 2015 medzi pohybom a slovom, … NITRA, SVK

Dvojdenný zážitkový workshop je ponukou pracovať na sebapoznaní prostredníctvom spoznávania vlastného tela v pohybe. Pozornosť bude venovaná prepojeniu pohybu a telesného prežívania s aktuálnou emóciou, myšlienkou či predstavou. Pohyb v sebe pre každého nevyhnutne nesie význam, tak ako slovo, ktoré vypovedáme.

V práci sa zameriame na to, ako vytvárame SLOVO a ako POHYB. Slovo, zdá sa najbežnejší spôsob dorozumenia, no rovnako náš pohyb je neustálym nositeľom významu. Čas bude tiež venovaný PREMENE – chvíli, ktorá sa nachádza práve medzi dvoma slovami, dvoma pohybmi, dvoma miestami,…

12. a 13. december, 2015 – miesto konania bude upresnené

2x5hodín (s 1 hod. prestávkou na obed)

40-50 eur

Znalosť alebo predošlá skúsenosť s tancom nie je potrebná!

Miesto si môžete rezervovať na: robi.stepankova@gmail.com. Účastníkom bude mailom čoskoro zaslané detailné info o workshope.