telo-psychoterapia/body-psychotherapy

je terapeutická práca, ktorá zahŕňa telo a telesné prežívanie, ako dôležitý zdroj informácie. V priebehu terapeutického sedenia je popri rozhovore opakovane privádzaná pozornosť k telesnému dianiu klienta.

Pohyb býva súčasťou sedenia ako spôsob seba-prejavenia sa, uvoľnenia napätia a stresu alebo vo forme osobného tanca pre rozvinutie kreativity.

is therapeutic work that involves the body and bodily experience as an important source of information. In the course of a therapy session, attention is repeatedly brought to the client’s bodily experience alongside the conversation.

Movement tends to be part of the session as a way of self-expression, releasing tension and stress, or in the form of a personal dance to develop creativity.