ceník/price

Winds Into The Shells 19 10 2016 001

CENA:

Individuálne sedenie (osobne/online):
60min – 1000kč/40€

Párová terapia:
75min – 1500kč/60€

Matky s deťmi, ľudia aktuálne nezamestnaní, ZŤP – je možné spoločne sa na cene dohodnúť

PRICE:
Individual Session (in person/online): 60min – 1000 CZK / 40€
Couple therapy: 75min – 1500CZK/60€

Mothers with children, people currently unemployed, people with disabilities – it is possible to agree on the price together.