o mne/about me

Od roku 2017 pracujem ako na telo orientovaná psychoterapeutka v Brne. V práci sa špecializujem predovšetkým na:
– liečbu traumy (prežitých silných životných udalostí, ktoré narušili základný pocit bezpečia a uložili sa v tele vo forme napätia, úzkosti, fleshbackov a sťažujú každodenný život)
– podporu smútiaceho procesu
– uvoľnenie napätia a stresu, prácu s úzkosťami
– podporu sebahodnoty, sebalásky

V sedení pracujeme prostredníctvom rozhovoru v zdieľanom priestore, počas ktorého je pozornosť pravidelne privádzaná k aktuálnemu telesnému prežívaniu  – teda do prítomnosti. Pohyb je nasledovaný v jeho prirodzenej forme tak, ako sa ukazuje. Tým, že v procese zahŕňame telo sa celostne venujeme sebe samým.

CV
2016-teraz Na telo orientovaná psychoterapia, súkromná prax
, Brno
– práca v dennom stacionári pre matky s deťmi, Bezpečný domov Slniečko, Nitra
– sebarozvojové pohybové workshopy

2016-teraz PhD., katedra Psychologie, FSS MUNI Brno
2012-2015 Ma. DanceMovement psychotherapy, CODARTS University for the Arts, Rotterdam, Holandsko
2009-2011 Mgr. Psychológia, FSS Masarykova Univerzita, Brno
2006-2009 Bc. Psychológia, UKF Nitra

– – –

ENG/

Since 2017, I have been working as a body-oriented psychotherapist based in Brno. In my work I specialize mainly in:
– the treatment of trauma (strong life events that were experienced at a moment of your life and have disturbed the basic sense of security, bring back fleshbacks, raise anxiety and tension, disturb your daily life)
– the support of the grieving process
– the relief of tension and stress, treatment of anxieties
– promoting self-esteem, self-love

In the session, we work navigating a conversation in a shared space to localize the actual needs. Regularly during the session the attention is guied towards the bodily experience which at times may be expressed in movement or explored in active imagination. In this way we support and holistically take care of the process of experiencing and approaching change.

CV
2016-present Body-centered psychotherapy, private practice, Brno

– work in the day care centre of the safe home Slniečko, Nitra
– self-development workshops

2016-present PhD, Department of Psychology, FSS MUNI Brno
2012-2015 MA. DanceMovement psychotherapy, CODARTS University for the Arts, Rotterdam, Netherlands
2009-2011 MA. Psychology, FSS Masaryk University, Brno
2006-2009 Bc. Psychology, University of Constantine the Philosopher, Nitra