Série workshopů instantní kompozice tance 2019 Buranteatr Brno

 

POPIS PRÁCE

Nabídka intenzivního tanečního a pohybového tréningu pro profesionály i lidi se zájmem prohloubit cesty ve fyzické tvorbě. Cílem série workshopů je vytvořit čas a podmínky pro studium taneční improvizace a instantní kompozice pokaždé se zaměřením na specifický aspekt této tvorby – prostor, já/ne-já, čas, slova.

Jedná se o intenzivní tělesný trénink zahrnující tanec, pohybovou introspekci a umění kompozice. Tato práce plně důvěřuje neverbálním procesům, cení si hloubku významů tělesného dění a imaginaci těla. Tím vytváří prostor, aby tyto procesy nabyli tvar ve světě a informovali jak každodenní bytí, tak profesionální uměleckou tvorbu.

 

Práce během workshopů se zaměří na tvorbu pohybu a tance z vnitřního zážitku anatomických a fyziologických principů, čím účastník prohlubuje svoje tělesné poznání. Prostřednictvím dočasné introverze si bude moct užít čas a prostor pro svoje aktuální bytí a čerpat z něj významy, inspiraci. Práce s tělesnou imaginací se bude okamžitě promítat v choreografiích, které budeme vytvářet individuálně, v duetech, triích, kvartetech,…

Cílem práce je následovat poezii těla přes aktuální pohyb a tím dovolit ´zhmotnění´ inspirace v matérii těla. Imaginace těla se uskutečňuje okamžitě prostřednictvím přímé akce. Účastník je podpořen v tréninku zaměření pozornosti a naslouchání směrem ven – směrem k divákovi i dovnitř, k sobě.  Trénink prohlubuje přítomnost a schopnost rozpoznat a následovat signály vlastní intuice s cílem tvořit instantní kompozici. Tato práce poslouží k osvojení si nástrojů pro zahrnutí tělesna i v jiných formách tvorby (poezie, vizuální umění, divadlo,…).

PRO

Workshopy jsou určeny pro profesionály i pro člověka zajímajícího se o tělesnou práci, která klade důraz na prohloubení vědomí těla pronikající k jeho významům. Přítomnost, naslouchání, poezie těla, budování zodpovědné spontaneity jsou zručnosti, na jejímž rozvoji bude účastník pracovat.

Mezi účastníky workshopů Roberty Štěpánkové bývají umělci – tanečníci, herci, zpěváci, poety,…, architekti, lidé pracující s lidmi, či lidé, kteří cítí potřebu věnovat se vlastní tělesnosti a umělecké tvorbě. Hodiny jsou často vedeny dvoujazyčně (AJ, ŠJ, FJ).

 

ČAS

Série workshopů sestává ze čtyř dvoudenních workshopů. Workshopů je možné se zúčastnit v jejich návaznosti či jednotlivě. Pokud máte zájem o zintenzivnění (tvořivé, introspektivní či tělesné) práce, vřele doporučujeme absolvovat více či celou sérii workshopů, nakolik trénink vyžaduje reálný čas.

 

I. VNĚJŠÍ – VNITŘNÍ PROSTOR

Vědomí těla a prostoru. Anatomie vrstev a významů těla. Propojování. Být ´mezi´. Konkrétnost – abstraktnost tance. Ohraničení. Práce s imaginací a introspekcí přes pohyb. Jemnost a síla těla. Jak tanec komunikuje směrem ven a směrem dovnitř.

 

II. TĚLO A JEHO ´DRUHÝ´

Rozhraní. ´Setkání´ jako zrod tvořivého aktu. Zem a prostor jako před-partneři. Dotek. Komplexnost a orchestrálnost těla a ne-těla. Nástroje pro podporu a autonomii v tvořivé práci s druhým člověkem. Umění pozorování a poslouchání. Tělesnost jako zdroj významů, poezie. Sdílení.

 

III. SLOVA Z TĚLA

Anatomie slov. Detail procesu tvorby pohybu a slova. Dialektika verbálního a neverbálního bytí, verbálních a neverbálních významů. Zasazení slov do krajiny tělesna. Poezie pohybu a poezie slov. Konstrukce a dekonstrukce verbálního/neverbálního materiálu.

 

IV. OSÍDLIT PŘÍBĚH

Integrace práce z workshopů I, II a III. Spontaneita těla ve vědomé akci tvorby tance. Tělo, prostor, slovo v kompozici. Rytmus jako čas bytí. Frázování. Tvorba instantních kompozic v přítomnosti hudebníka. ´Čtení´ kompozic zevnitř a zvenku. Univerzální – individuální. Paměť těla.

 

KDE

BuranTeatr, Sokolský Stadion, Kounicova 20, Brno

 

KDY

I. workshop VNĚJŠÍ – VNITŘNÍ PROSTOR 2. – 3. 3., 15:00 – 20:00

II. workshop TĚLO A JEHO DRUHÝ 17. 5., 16:00 – 21:00 & 18. 5., 10:00 – 16:00

III. workshop SLOVA Z TĚLA 22. 11., 16:00 – 21:00 & 23. 11., 10:00 – 16:00

IV. workshop OSÍDLIT PŘÍBĚH, práce se živým hudebníkem 6. 12., 16:00 – 21:00 & 7. 12., 10:00 – 16:00

 

REGISTRACE

Pro podporu kontinuálního studia je při registraci na více workshopů cena zvýhodněna.

OKO: Pro přihlášení na workshop, zašlete prosím krátkou motivaci a pár vět o sobě VŽDY NEJPOZDĚJI A IDEÁLNĚ 2 TÝDNY PŘED WORKSHOPEM na: robi.stepankova@gmail.com.

 

CENA

První workshop: 1500kč, student 1300kč

Druhý workshop (20% sleva): 1200/1040kč

Třetí Workshop (30% sleva): 1050/910kč

Čtvrtý Workshop (40% sleva):  900/780kč

 

Tzn.

Cena za 2 workshopy (20hod práce): 2700kč/2340kč

Cena za 3 workshopy (30hod práce): 3750kč/3250kč

Cena za 4 workshopy (40hod práce): 4650kč/4030