Liminal Anima(l) 7/1/2017 Nitra (SVK)

Anima   /vnútorná časť osobnosti, z Lat. animus “živá bytosť, dych, duša, myseľ“
Animal   /každý žijúci tvor, z Lat. animale “živá bytosť, ktorá dýcha”
Liminal   /prahový, z Lat.y limen “prah, hranica, medza”, takmer nebadateľný, súvisiaci s prechodovým fenoménom „bytia medzi“

 

 

Roberta Štěpánková / tanec, text, zvuk, obraz, kostým

Matthieu Legros / svetlá, technika

 


„Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.“

Liminal Animal Tanecne Solo-page-001

 

 

Here a video.