HODINA TANCA/DANCE CLASS BRNO

Každú stredu HODINA TANCA, IMPROVIZÁCIE, IMAGINÁCIE TELA

Every Wednesday a CLASS OF DANCE, IMPROVISATION, BODY IMAGINATION

19:00 – 21:00

150kč

Hodina tanca v stredu býva v priestore môjho štúdia. Miesto si prosím vopred rezervujte mailom (robi.stepankova@gmail.com).

Hodina tanca sa venuje imaginácii tela a tomu ako nás informuje v procese tvorby pohybu/tanca. Prostredníctvom skúsenosti z komplexnosti a konkrétnosti anatómie tela budeme pracovať na prehĺbení spontaneity a vlastného zážitku z tvorby tanca. Moja metodológia tvorby tanca a jeho pedagogika vychádzajú z techniky improvizácie a instantnej kompozície. Do hodiny zapájam tiež princípy Skinner releasing technique, ktorá kladie dôraz na ľahkosť, jemnosť tela a uvoľnenie, ktoré telu otvára nové možnosti pohybu a tanca. Účastník bude vedený k znovuobjavovaniu času, priestoru a pohybu zvnútra a zvonka. Hodina je určená pre profesionálov pohybu a ľudí so serióznym záujmom prehĺbiť schopnosť tela tvoriť tanec v okamihu a podporiť poznanie seba cez pohyb.

: : :

The dance class takes place at my provate studio. Please reserve your place by sending me an email.

The dance class is dealing with becoming aware of how our movement is being formed and supporting this creative act. By letting the body relax in a highly active way, we allow ourselves to connect with what we are at the moment. So the imagination of the body can regain trust in what it is speaking. Basing these processes in the anatomy principles, in the universal, we can deepen our work on creating an individual art through movement. The classes are attended by artists, language professionals, dancers, poets, photographers, teachers,… 

 

viac info/more info: robi.stepankova@gmail.com, +420 776 195 258

Ljsadlkjlks