hodina tanca improvizácie imaginácie tela v BURANTEATR Brno

Foto Vychozi Zrno (1 Z 1)

Hodina sa zameria na tvorbu tanca v bezprostrednosti jeho vznikania.

Práca prehlbuje vedomie a sebavyjadrenie tela cez fyzicko-poetický tréning. Prepája konkrétnu matériu pohyblivého tela s úrovňou symbolov, mýtov. Štúdiom základných anatomických princípov cez pohyb vytvárame podmienky pre tvorenie tanca v jeho detailoch i komplexnej architektúre.

Hodina obnovuje vzťahy medzi časťami tela, časťami seba samého priamo cez tvorbu choreografického materiálu, a tým vedie účastníka k všímaniu si telesnej kompozície a poetických významov vychádzajúcich z mäsa a kostí. Umelec je vedený v budovaní balansu medzi vnútornou pozornosťou a zahrnutím vedomia priestoru a času/rytmu do svojho tanca.

Tento tréning upevňuje dôveru v materiál vznikajúci z tela a v jeho transcendentné presahy. Predstavivosť sa uskutočňuje v okamihu tvorby tanca.

Všímaním si a uznaním presnosti pohyblivého tela, plynule prechádzame k tvoreniu instantných kompozícií; pozorovanie rovnako ako tvorba nás informujú, učia o tanci.

Do hodiny sú integrované princípy Skinner Releasing Technique, kladením dôrazu na ľahkosť, jemnosť a aktívne uvoľnenie, ktoré telu otvára nové možnosti pohybu. Hodina je navrhnutá tak, aby každému z účastníkov ponúkla možnosť podporiť celistvosť telesného diania a vztiahnuť ju k vlastnej aktuálnej umeleckej tvorbe.

 

robertastepankova.com