Workshop improvizácie 2-3/5/2018 Divadlo Štúdio tanca BB

Slajhlkjas

NÁZNAK – OKAMIH TVORENIA

Workshop pohybu, tanca, 
improvizácie 
a imaginácie tela

2. – 3. 5. 2018

10 – 16hod.

(10 hod. práce)

Práca sa zameria na tréning vnímavosti a prítomnosti tela cez štúdium jeho základných fyziologických a anatomických princípov. Čas bude venovaný všímaniu si telesného diania zvnútra a zároveň tomu, ako je pohyb artikulovaný a komponovaný v priestore a čase. Tým sa prehĺbi vedomie vlastnej telesnosti priamo cez pohyb. Spomenieme si na stav, kedy sme poéziu tvorili priamo z tela, a tým podporíme tvorenie i vnímanie neverbálnych významov v tanci. Štúdiom telesnej kompozície sa odkryjú nové možnosti a nuansy pohybu, obnovia sa vzťahy medzi časťami tela. Táto intenzívna práca nám dovolí tvoriť z nových miest tela.

Účastník bude vedený v práci s telom ako zdrojom bohatej a neustále aktuálnej informácie. Kurz účastníkovi ponúkne nástroje vychádzajúce z podstaty tanečnej improvizácie a instantnej kompozície. Tanec podporíme princípmi Skinner Releasing Technique, ktorá kladie dôraz na scitlivenie a uvoľnenia tela. Tieto cesty priamo zapoja intuíciu a spontaneitu do tvorby.

Workshop je určený pre tanečníkov, poetov, fotografov, hercov, či hudobníkov, a ľudí so serióznym záujmom o prácu s vnímavosťou a prítomnosťou tela, o kultivovanie vnútorných prepojení, ktoré umožnia nový zážitok z tvorby pohybu a jeho expresie.

cena: 50€

exkluzívna cena pre študentov a profesionálnych umelcov: 30€

REGISTRÁCIA: Registrovať sa môžete zaslaním mailu, ktorý bude obsahovať krátku motiváciu a stručný CV na robi.stepankova@gmail.com

Teším sa na Vás!

Wshop-improvizacie DST-maj-2018

Deň po workshope 4/5/2018 predstavím v Divadle Štúdia Tanca duet Na brehu, JANUS, na ktorom aktuálne pracujem s Ivanom Palackým.