MOJA PRÁCA: UMENIE TVORBY TANCA – UMENIE LIEČENIA

To čo som sa od roku 2009 naučila o pohyblivom tele cez vlastný zážitok a skúsenosť,
a cez pozorovanie a štúdium, postupne prirodzene tvorilo východiská mojej aktuálnej práce.

Ohniskom mojej práce je:
UMENIE TVORBY TANCA
a UMENIE DUŠEVNÉHO LIEČENIA.


V mojom prístupe prepájam

- teoretické a praktické vedomosti o ľudskom tele a pohybe
- vlastnú, vyše 10ročnú, skúsenosť s vedomým pohybom a tancom
- a tréning v psychoterapeutických prístupoch, ktoré si cenia Telo ako podstatnú súčasť nášho bytia.

Cieľom mojej práce je neustále hľadať a umožňovať integráciu
VEDOMÉHO TELA,
SEBAPOZNANIA
a TVORIVÉHO TOKU.

V spolupráci s ľuďmi sa to uskutočňuje buď v chránenom kontexte psychoterapie
alebo v živelnom procese umeleckej tvorby tanca.

Cítim, že MOJOU ÚLOHOU JE je učiť priamo z toho, čo som sa naučila od svojich učiteľov a sama,
intenzívnym výskumom a reflexiou. Preto pravidelne učím tanec.
Mojou úlohou je tiež sprevádzať ľudí na ceste sebapoznania a hľadania zmeny,
pričom telesné prežívanie tu častokrát slúži ako doteraz prehliadaný alebo obchádzaný informačný kanál.
Preto ponúkam možnosť individuálnych psychoterapeutických sedení.

V mojej práci sa stretáva a prepája
UMENIE LIEČENIA
a
UMENIE TVORBY POHYBU A TANCA.
Tieto disciplíny sú si podobné, navzájom sa prekrývajú a obohacujú,

avšak ich ciele a postupnosť práce sú odlišné.

Viac o podobnostiach a odlišnostiach postupov v psychoterapii a v tvorbe tanca sa dozviete nižšie.

umenie liečenia

umenie tvorby tanca

 

TELO je miesto, kde sa terapeutická a tvorivá práca stretávajú a kde sa budú navždy stretávať. 

      

 

Dozvedieť sa viac o ´Na telo orientovanej psychoterapii´