DEAR SHELTER / drahý úkryt

photos by Tereza Juráková

 

TRAILER

Umelecký tým / Artistic team:
Amund J. Røe - hudba / music
Matthieu Legros - svetlo / lights
Robie Legros - tanec, hlas, text / dance, voice, text
Autorka konceptu, réžia / Author of the concept, direction: Robie Legros

Tanečné predstavenie, v ktorom sú hudba a svetlo živými partnermi performérky. Všetci traja umelci - Robie Legros, Amund J. Roe a Matthieu Legros - súbežne sochajú materiál svojho média, zatiaľ čo vytvárajú plastickú kompozíciu tanca, hudby a svetla, ktorá je spletitou partitúrou pre príbeh. Objekty a slová, ku ktorým sa performérka neočakávaným spôsobom vzťahuje dovoľujú náhlym vrstvám obrazov vynárať sa v rytme hudby.
P
ríbeh je daný a zároveň nepoznaný.

Priblíženie k Miestu, na ktorom sa môže náš Sen
odvíjať v pokoji.
Stav podobný spánku v plnej bdelosti.
Drahý úkryt je zónou zážitkov a spomienok na to,
čo nás v niektorej chvíli života ochránilo, potešilo,
dotklo sa nášho srdca a udržalo ho v rytme.  

(opatrne)
Vo vrstvách ako letokruhy ukladané útočiská
môžu náš ochranný obal po čase jeho služby premeniť
na nepriehľadný závoj, ktorý nás posunie mimo vlastnú prítomnosť.

Tanec (je) Pohyb (je) udalosť je stopa
ktorú vždy odznova (donekonečna) zapisujeme
na papier

a na membrány priestoru (srdca)
aby sme zmenili jeho zvyky - cesty - sny.

 

Produkcia: Martina Čeretková, Šimon Koleček

Dielo vzniklo v ko-produkcii CREAT STUDIO a ORBITA.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na Podporu Umenia. 
Projekt finančne podporilo Statutární město Brno, Ministerstvo Kultury ČR a Brno-střed.

Za podporu ďakujeme partnerom: Nová Cvernovka, Lucia Bergamaschi, Igor Schmidt, Chateau Topoľčianky, M´ART PRINT Gallery, Brno Tiskne.