DEAR SHELTER – drahý úkryt / premiere

TRAILER

SK/

9.3.2023 19:00 Nová Cvernovka Bratislava
12. a 15.3.2023 Brno

Umelecký tým:

Amund Roe / hudba
Matthieu Legros / svetlo
Robie Legros / tanec, text

 

Tanečné predstavenie, v ktorom sú hudba a svetlo živými partnermi performérky. Všetci traja umelci sochajú svoje médium zatiaľ čo čítajú kompozíciu, ktorá vzniká v reálnom čase.

Dielo vypovedá o mieste našich predstáv, na ktorom môže náš Sen rásť v pokoji. Je zónou skutočností, ktoré môžu náš ochranný štít po čase zmeniť na nepriehľadný závoj a nás tak držať mimo našej vlastnej prítomnosti.

 

Produkcia: Martina Čeretková
Dramaturgická spolupráca: Tomáš Janypka

Dielo vzniká v ko-produkcii CREAT STUDIO a ORBITA.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na Podporu Umenia. 
Projekt finančne podporilo Statutární město Brno, Ministerstvo Kultury ČR a Brno-střed.

Za podporu ďakujeme partnerom: Nová Cvernovka, Lucia Bergamaschi, Igor Schmidt, Chateau Topoľčianky, M´ART PRINT Gallery, Brno Tiskne.

ENG /

Artistic team:

Amund Roe / music
Matthieu Legros / light
Robie Legros / dance, text

A dance performance in which music and light are live and proactive partners of the performer. All three artists sculpt their own medium while reading together a composition being made in real time.

The work speaks of a place in our imagination where our Dream can grow in peace. It is a zone of reality that can over time turn our protective shield into an opaque veil keeping us out of our own presence.

 

Production: Martina Čeretková
Dramaturgical collaboration: Tomáš Janypka

The work is co-produced by CREAT STUDIO and ORBITA.
The project is supported by the Slovak Arts Council.
The project is financially supported by the City of Brno, Ministry of Culture Czech Republic and Brno-střed.

We thank to our partners: Nová Cvernovka, Lucia Bergamaschi, Igor Schmidt, Chateau Topoľčianky, M´ART PRINT Gallery, Brno Tiskne.