Workshop SLOVO.TELO na Festivale ARS POETICA 2019 Bratislava

Workshop

SLOVO.
T E L O.

Práca sa zameria na tréning počúvania, na prehĺbenie telesnej prítomnosti a nasledovanie
intuície. Tieto procesy sú hlboko zakorenené v tele, preto budeme pracovať telesne.

. Počúvanie je umenie. Je jedným zo základných princípov prehlbovania
telesnej prítomnosti.
. Sprítomnenie sa podporuje prirodzenú schopnosť spontánne nasledovať vlastnú
intuíciu.
. Intuícia je sestrou inšpirácie a snenia, dovoľuje nám vnímať vnútorné a vonkajšie
dianie ako zmyslu-plný celok. Vedie nás.

Počas workshopu sa zameriame na všímanie si prítomných vypovedaných i nevypovedaných slov. Cez základné fyziologické princípy scitlivíme telo, tým si spomenie na stav kedy hovoriť je snívať. Keď povolíme plynulosť, premenlivosť a prítomnosť tela, objavíme nové miesta odkiaľ môže poézia vznikať.

Pohyb bol pred rečou. Reč rozširuje telo. Slovo je tvorené z tela.

Cieľom práce je rozvinúť vedomie tela ako zdroj inšpirácie pre tvorbu poézie, povoliť, aby pohyb rovnako ako slovo mohli existovať v plnosti, aby mohli šíriť poéziu, ktorá je im vlastná.
Workshop je určený pre poetov slova, pohybu, obrazu, i pre diváka, ktorý žije poeticky.

Miesto: V klub
Čas: 15/11 17:00 – 20:00 & 16/11 15:00 – 18:00
Festival Ars Poetica umožňuje vstupné gratis!

Odporúčame zúčastniť sa oboch dní, práca tak môže ísť hlbšie. Je možné zúčastniť sa len jedného dňa.