umenie tvorby tanca

V umení tvorby pohybu a tanca je cieľom tvorba choreografie a jej zdieľanie. Môže ísť o krátku kompozíciu bez vopred stanovenej štruktúry alebo o dlhodobo pripravované dielo, ktoré je formou predstavenia zdieľané s divákom. Cieľom tvorby tanca je pre mňa prenikanie k podstate pohybu a jeho významu (sústreďujem sa na formálnosť a rovnako i poéziu tanca, ktorý tvorím či vidím), tvorba choreografie v aktuálnosti chvíle, zdieľanie s publikom. Nech sa stane čokoľvek, esenciálnym je pre mňa evokovať obrazy u diváka. Tvorba tanca je proces neustáleho vznikania a zanikania, oslava efemérnosti nášho bytia. Fascinuje ma nemožnosť uchopenia a teda neopakovateľnosť tanca a tiež fakt, že tanec zachvacuje celé naše bytie, pokiaľ je vedomý má transformačné schopnosti.