Letný tanečný workshop BÝT TADY/Summer dance workshop BEING HERE 17-21/8 BRNO

Pozvánka na intenzívny Letný Tanečný Workshop v Brne - PROSÍM VENUJTE POZORNOSŤ ZMENE MIESTA KONANIA

Intenzívny tréning techniky tanečnej improvizácie a rozvíjanie umenia instantnej kompozície tanca.

Príležitosť ako zintenzívniť prácu na vlastnom tanci a umeleckej tvorbe.
Počas niekoľkodennej práce sa procesy vedomej telesnej práce a snenia môžu dopĺňať, obohacovať a vzájomne integrovať.

Zámerom práce je podporiť účastníka v

  • kultivovaní telesného vedomia
  • prehlbovaní uvoľnenosti, dostupnosti a aktivite tancujúceho tela
  • tréningu techniky tanečnej improvizácie
  • rozvíjaní pohybovej artikulovanosti, prehľadnosti a ´prirodzeného usporiadania´ tela
  • pestovaní vlastného tanečného prejavu a tvorby v kontexte instantnej kompozície

Tento workshop bude klásť špecifický dôraz na

- individuálny proces: rozpoznanie vlastných aktuálnych potrieb v telesnej práci v tvorbe i  v každodennom živote
- vývin tanečnej tvorby: premostením tréningu techniky improvizácie s javiskovou tvorbou/performance (od intimity telesného zážitku k zdieľaniu tanca s kolegami a s divákom na javisku)

 

Instantná kompozícia tanca je bezprostredná tvorba choreografie, je to tanec napísaný
v aktuálnom priestore a čase. Tento tanec vzniká zo sústredeného naladenia sa na seba
samého, na priestor, na čas, rytmus a na materiál druhých prítomných tvorcov.
Počúvanie (vonkajšieho/vnútorného diania) je jednou z ústredných „zručností“, na ktorú sa
v tréningu kladie dôraz.
Instantná kompozícia vyžaduje sústredenosť, flexibilitu, dostupnosť tela v podmienkach neustálej premenlivosti,
voľný prístup k intuícii, dôveru v jemné telesné vnemy a vo vznikajúci materiál.
Instantná kompozícia pracuje priamo s tým – pohybom, zvukom, gestom,... – čo vzniká,
oddane a plne, povoľujúc, aby sa podstata a poézia toho čo je ukazovala. Preto je práca so svetlom dôležitým prvkom tvorby tanca.
Je to hranične vzrušujúce evokovanie obrazov priamo cez vlastné pohyblivé telo. Zahŕňa všetky vrstvy nášho bytia.

 

Workshop je určený pre skúsených tanečníkov i umelcov z iných odvetví, ktorí chcú prehlbovať prácu s telom.

Zo skúsenosti sa ukazuje, že z tejto práce čerpajú inšpiráciu a zdroje tiež hudobníci, herci, maliari, divadelní kritici či architekti.

 

Účastník je vedený v tréningu tela formou konkrétnych zadaní, ktoré sú odvodené zo štúdia

základných fyzio-logických princípov pohyblivého tela a prirodzeného usporiadania

(odvodených zo Skinner Releasing Technique a Bartenieff Fundamentals).

 

Workshop zakončíme verejnou ukážkou práce formou predstavenia v piatok 21/8 o 18:00  v priestore galérie DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU, Dominikánská 9, Brno.


Na predstavení budeme pracovať nenápadne počas celého týždňa tak, že nebude hlavným, skôr paralelným cieľom práce.
Účasť v predstavení je podmienená plnou účasťou na workshope.

Cena: 3000Kč/študent, matky detí: 2500Kč

Registrácia beží do 25/7/2020 zaslaním mailu s krátkou motiváciou na robi.stepankova@gmail.com.