KTO PRICHÁDZA PRACOVAŤ

Doteraz som v psychoterapeutickom kontexte pracovala s:

– ľuďmi, ktorí cítili potrebu pracovať na vlastnom osobnom raste, bádať a objavovať, približovať sa k svojej podstate a napĺňať to, kým cítia, že sú

- ženami a deťmi (matky s deťmi), ktoré boli obeťami domáceho násilia a tieto traumatické zážitky v nich naďalej rezonovali
(aj keď už násilia neboli účastné)


– ľuďmi, ktorí prežili stratu blízkeho človeka a vysporiadavajú sa so smútkom a inými silnými emóciami


– ľuďmi, ktorí pociťujú bloky, bolesti, fyzické symptómy a nevedia si ich vysvetliť


– ľuďmi, ktorí prežívajú zacyklenosť vo vzťahoch a cítia že im to bráni rozvinúť uspokojivý vzťah (žena s mužom, muž so ženou)

Doteraz som v tvorivom kontexte spolupracovala s: 

– hudobníkmi, ktorí cítili potrebu podporiť a rozvinúť svoju hru na nástroji venovaním pozornosti telu a nasledovaním jasných telesných zadaní, ktoré by ich pocit z hry prehĺbil, podporil ich výkon a pocit spokojnosti z hry

– s hercami v rámci pohybovej spolupráce pri tvorbe javiskového tanečno-pohybového divadelného predstavenia


– s ľuďmi, ktorí sa chceli zamerať na cielenú prácu (1-2sedenia) na konkrétnej téme (príklady zadaní: ako sa sústrediť na prácu, ako sa naladiť na podstatu toho, čo mám v živote robiť, ako počúvať a nasledovať seba samú,…) a podporiť tým vlastný tvorivý tok (flow)


Na moje hodiny a workshopy chodia nielen tanečníci, ale i poeti, herci, performéri, architekti, hudobníci, či speváci.