KOINCIDENCE premiéra 5-6/11

COINCIDENCIAS/KOINCIDENCE

je taneční duet z rukou dvou tanečnic, performerek a choreografek
Melanie Venino (DE/FR) a Roberty Legros Štěpánkové (SK/CZ),
které vzniká v roce 2021 mezi Francií a Českou Republikou.

Premiéra: 5. – 6. 11. 2021, Brno (Sklepní scéna Centra Experimentálního Divadla, Zelný trh 9).

Dvě těla a mysli oscilující mezi dvěma stavy zapojení tělesné paměti, a tělesně se konfrontující se známými a s nepoznanými tanci v reálném čase scény.

COINCIDENCIAS/KOINCIDENCE
Je dialog, ve kterém slyšíme a jsme slyšet, nekončící naslouchání jež otevírá prostor.
Dvě těla, dva původy.
Hra od známého k neznámému, a jak se již známé znovu stává nepoznaným.
Je to sahání za hranice naší kontroly a řádu.
Konstantní oscilace mezi pamětí minulosti, jež se znovu aktualizuje v přítomnosti, která námi prostupuje, i když se hned stává minulostí.
Je to odvážná hra vyzkoušet si hranice klidu, jejichž dotek nás může náhle zaplavit jako exploze.
Co se tady děje náhodou?

Umělecký tým:
Režie a performance: Melanie Venino & Roberta Legros Štěpánková
Hudba, zvuk: Matthieu Legros
Světla: Filip Horn
Produkce: ORBITA z. s.
Grafický design: R. L. Štěpánková

TRAILER

Více informací a vstupenky: www.ced-brno.cz/coincidencias
Vstupenky lze zakoupit na pokladně CED (Zelný trh 9, Brno) ve všední dny 10:00-18:00, nebo na www.goout.cz:
5. 11. https://goout.net/cs/koincidence/szfqjgs/
6. 11. https://goout.net/cs/koincidence/szeqjgs/

Projekt vzniká za finanční podpory Ministerstva Kultury ČR a Statutárního Města Brna.

ENG/
COINCIDENCIAS/COINCIDENCES is a dance duet made and performed by Melanie Venino (DE/FR) and Roberta Legros Štěpánková (SK/CZ) in 2021 between France and Czech Republic.
Premiere: 5. – 6. 11 2021 at Sklepní scéna (Center of Experimental Theatre), Zelný trh 9, Brno.

Two bodies and minds steadily moving between two states of involvement of the body memory, their bodies being confronted by both – the known and unknown dances in the real time of the stage.
COINCIDENCIAS / COINCIDENCES
Is a dialogue in which we hear and we are heard,
an endless listening that opens up the space.
Two bodies, two origins.
A play between the known and the unknown, and how the known becomes unknown.
It is reaching out beyond our control and order.
A constant oscillation between the memory of the past and attention to the present, that permeates us, and immediately becomes the past.
It’s a bold play to try out the edges of tranquility, the touch of which can suddenly flood us like an explosion.
What happens here by coincidence?

Artistic team:
Direction, performance: Melanie Venino & Roberta Legros Štěpánková
Music, sound: Matthieu Legros
Lights: Filip Horn
Production: ORBITA z. s.
Graphic design: R. L. Štěpánková

TRAILER

More information and tickets at: www.ced-brno.cz/coincidencias
You can buy the tickets at the theatre CED (Zelný trh 9, Brno) from Mon-Fri from 10:00-18:00, or at www.goout.cz:
5. 11. https://goout.net/cs/koincidence/szfqjgs/
6. 11. https://goout.net/cs/koincidence/szeqjgs/

The project is financially supported by the Ministery of Culture of Czech Republic and The City of Brno.