18/11 Workshop na Festivale ARS POETICA 2017 Bratislava

18/11/2017 od 10:00 – 16:00

Festival ARS POETICA 2017 v Bratislave

Práca počas workshopu sa zameria na scitlivenie tela, tak aby si spomenulo na stav kedy hovoriť je snívať. Podporením tela a jeho fyzio-logických princípov, vytvoríme priestor a čas pre tvorbu slov. Pohyb je bázou zdieľania informácie, z ktorej sa rozvíjala reč. Reč je rozšírením tela, je telu vlastná, nemôže bez neho byť. Keď budeme venovať pozornosť plynulosti, premenlivosti a prítomnosti tela, objavíme nové miesta vznikania poézie. Konkrétne bude domovom pre abstraktné a naopak.


Workshop je určený pre poetov slova, pohybu, obrazu, i pre diváka, ktorý žije poeticky.
Vezmite si so sebou zápisník, pohodlné teplé oblečenie a topánky.