workshop “MEDZI POHYBOM A SLOVOM” 27 – 28 February 2016 Bratislava SVK

 

 

MEDZI POHYBOM A SLOVOM Plagat-page-001(1)

 

Pre koho:

Ateliér je pre tých, ktorí cítia potrebu, či túžbu vytvoriť čas a priestor pre vlastné významy plynúce z pohybu tela a slova. Počas ateliéru bude možné preskúmať vzájomnosť pohybu (a prežívania tohto pohybu) a slova. Pozornosť bude venovaná vznikaniu pohybu – slova – a z nich plynúcich aktuálnych významov.

Práca bude prebiehať v skupine, no zameranie bude na individuálny proces, vlastný pohyb účastníka. SKÚSENOSŤ S POHYBOM NIE JE POTREBNÁ.

Pracovné zameranie ateliéru môže obohatiť účastníka na úrovni aktuálnych tém života a rovnako jeho tvorivý pracovný proces (umelec, pomáhajúci profesionál, architekt,…).

Vedie: Roberta Štěpánková vyštudovala psychológiu v Brne a tanečno-pohybovú terapiu v Holandsku, kde stále žije. Počas štúdia v Španielsku začala študovať tanec. Zážitok z tanca ju priviedol k potrebe venovať sa telu v pohybe ako podstatnému zdroju spontaneity a informácie o prežívaní v každodennosti, v práci s človekom či v tvorivom procese. Aktuálne sa venuje tanečno-pohybovej terapii v kontexte sebapoznania, osobnostného rastu a v práci s človekom, ktorý prežil traumu. Zároveň rozvíja vlastnú tvorbu, špecializuje sa na improvizáciu a instantnú kompozíciu.