at INDUSTRA Brno June-September 2017

P1150331kjasdljsldjksldkj

Jún – September ´17: rezidencia v INDUSTRE v Brne.

Počas rezidencie v spolupráci s Industrou ponúkneme verejnosti, študentom a profesionálom sériu štyroch dvojdenných workshopov Pohybu, imaginácie tela a tanca.

Moja umelecká práca sa zameria na element vopred napísaného tanca vo vzťahu k instantne komponovanému pohybu/tancu. S cieľom vytvorenia predstavenia, na začiatku preskúmam potenciál prirodzeného svetla a zvuku a ako podporujú, dotvárajú priestor.

P1150321ljkasdlkj

June – September ´17: residency at INDUSTRA in Brno, Czech Republic.

In collaboration with Industra we will offer a series of four workshops of Movement, body imagination and dance.

My artistic work will be focused on exploring the element of pre-choreographed movement in relation to the instantly composed movement. In the beginning, I will explore the potential of the natural sound and light, and how they support, cocreate movement.

Rezidenciu podporil Vyšegradský fond. The residency is supported by the Visegrad Fund.

Visegrad Fund Logo Black 800px

P1150329lkjsadlkjalkdj