(na)miesto domova 27/12/2015 (SVK)

AT THE PLACE OF HOME/INSTEAD OF HOME

 

Večer prepájajúci obrazy, tanec a hudbu vo chvíli spoločného tvorenia na prahu divadla, s námetom hľadania miesta, ktoré si osvojíme a opustíme v čase chaotickej túžby.

Evening that brings together images, dance and music in a moment of common creation, at the threshold of theatre, with the theme of looking for a place, which we acquire and abandon in times of chaotic desire.

Večer s niekoľkými improvizovanými dielami autorov:

Evening of improvised pieces by:

Dáša Krištofovičová (vizuál)

Štefan Haládik (gitara, perkusie)

Mates Lukáč (akordeón)

Roberta Štěpánková (tanec)

 

 

Texty sprevádzajúce večer (Roberta Štěpánková):

Texts accompanying the evening (by Roberta Štěpánková) :

Korene vo vode

akvarely prietrže mračien

snímajú               jeden konečný záber

(žabieho princa)

dobiehať nemá cenu

kým čakanie

— odtlačok mede do tela

neožije.

 

roots in water

aquarels of the cloudburst

taking                    one ultimate shot

run after

(the frog prince)

is not worth

until the waiting

—a trace of copper into the body

will not come to life again.

…..

V pozadí sa črtá nové schodisko

keď srnky prechádzajú

môžeme zakotviť v húštinách

presvedčivo

odniekiaľ blížiaca sa vôňa

v utajenom zopnutí rúk

osnova — domova

 

…..

Aj ja som hovorila príbeh

cez chĺpky na koži prenikalo svetlo

keď vošiel a spravil prievan — vertikály

líhajúce si tiene

ako keď hladíš zviera

nič nečakať (už) nie je v móde

privriem dvere

 

…..

Už prichádzam do letných šiat

márnivých ale pravých príčin

odtiaľ – kde

vyprahlo miesto dlhého státia

prestupná stanica zaniká

v okamihu dotyku dverí