Anima Motus. Práca s telom v psychoterapii. 3. 12. 2016 Žilina (SVK)

Je mi cťou byť pozvaná viesť workshop zameriavajúci sa na možnosti práce s telom v psychoterapii

a zdieľať moje vedomosti s profesionálmi, psychológmi a psychoterapeutmi. Anima Motus Praca S Telom V Psychoterapii